Adım atmak için muhteşem olmak zorunda değilsin, fakat muhteşem olmak için adım atmak zorundasın.

Salı, Eylül 28

Okul özleme nickleri

- Sebeb-i Hayatım -
eSki ben yoK aRtık ayağıNızı denK aLın..!


ऐ(,YaşAsıN KöTüLüq,)ऐ


öZntLiği MEziYet SAnnLaR VarR ..?

ZaMann..!!GeRiye DönMeMeq üzeRe Kapını ÇaRpaN uMuRsaMazz ..*

Bilinmeyen diyarlarda yürüyorum. Unutulmak korkusuyla her an ağlıyorum...

ÇévRéMdé kéndiLeRini soRquLamaktaN aCiz iNsanLaR.. ßiR kéz oLsuN başKaLarını suçLamayı ßıraksaLar..

Beyaz Yalanlara Düşkün Olanlar Kısa Zamanda Renk Körü Olurlar

yaşamak için hep sebebiniz hisleriniz olsun....menfaatleriniz deil....

kendinden başkasını düşünmeyenler yalnızca hayatta kalırlar...ama yara bere içinde....
S3NiN GibiLEr ÇAbuK UnuTuLuyOr KaÇ AyDIr iLk KeZ yÜzÜm GüLüyoR BENdE yAsLAr KísA SÜrÜyoR

biLsen şiMdi nErdEyiM çıLgıN gEcELerDeyiM uZun bIR SeFerDEyiM GüCÜm yETEnE KaDar

áMan úNut HeRşEyi AMAn SáLLa DeRtLEri áMan TatLı DÜşüNüP HeRşey GzL OLAcAk Bak GÖr sEn

hEm sAnA iHtiyAcıM vAr hEm dE bAnA DeLiCe aL bEni BıraKmA HiçbiR aN biLe KenDimE....

Ne YaZı Ne Kışı BeKLeR Bu KaLp BiR SeNi ÖzLeR

::: Bu KaLp BiR SeNdE TiTrEr :::

::: T3NiNin KoKuSu GiTmEdi BendE :::

BiR paRcA MuTLuK DuyAyim DiyE rüyAmDA SeninLE Olayim DiyE Dün Gece ResMini ÖptÜmDE yAttM

Y3RinDe OtuRMa KaLk KaLk AteşiMi yAk

B3b3ğiM AşKsız yApAmıyOruM iNaN D3Li göNüL SaNa aLışaLı

iStEr güNEş oL yAk BeNi … yAğMuRum oL AğLat bEni …ZiNCirLeRi yürEğiMiN ArTıK sEnDe…

aL BeNi GöTüR kAnAtLArıNdA..Bu GeCe UçuRup DiyAr DiyAr… SeV BeNi sEviLmEdiğiM KaDaR… uNuTtUr yALnıZ yAşaDığıM hEr GeCeyi…

hAyaTıMdA biRi VaRmı mErAk EtMişSiN SaNaNe sAnaNE SanANe

üF üF SıKtıN aRtıK sAbıRıMı TaşırDıN ArTıK sAkız giBi yApışTıN dA tAdıMı kAçıRdıN aRTıK

Ne Olur Uzat elini aşka uzan Yüreğini sarsın duygular Uzat elini aşka uzan Dayanamaz aşka korkular

AşK yAşıyOrSa yAsAkLaRı deLeR gEçEr

uSLaNdıM dEğiştiM iNAN BiTTi o çıLgıN o sErSeRi KıZ gitTi

BeNi BöyLE SEv dEğiştirMe bOşvEr aNLaMa biR Güç sAVaşı dEğiL Bu Kendi HaLinE bırAk GALibi yOkTuR Ki Hiç aşk Bu UnuTmA

bEni Sev sEvDe anLMa dOkun hisSet NE OluR SorGuLAmA sAkıN bEni yArgıLaMa

yApMa dEğişTirMeyE çaLışma vAzgeçme sEv bEni ÜZMe Ne oLur şeker ÜzmE


sEniNLe BiR yEni bAşLAnGıç yApTığıMı sAnMışTıM yANıLMışıM yANıLMışıM OySA gEçMişiMiN Acı biR tEkRaRıyMışSıN
  özlem msn nickleri  
AnLa ArtıK HaLimDEn ŞüpHe EtmE SEVgiMDen SenSizLik BiR UçuRuM TuT aRtık eLLeRimDen
HaLimE biR Bak... ÜstüMe GELmE...KafaMı BoZma...

YaR SeniN heDiyeN bir gÖnüL AğRıSı ..ÖLüM oLmaLı yOK aşK dEğiL aDı.....

DerTLi BağRıMDa CamDAn BiR KaLp VaR ARTıK DönsEndE GeçMez Ki Bu KıRıkLaR
anLAtMayA KelimElER yETmEZ HerşEy BitRMiş AnLAmN

bEş pArA EdEr mi vARLığıN Ki ... yOkLuğuN bEni aCıTsıN

sEn öğReTtiN bANa ağLAMayı ... bAşımA yAsTıK bAsıp HıçKırMayı ... !!

yAPmA !! DokuNmA ... Kim DokuNdUySa sAna ... OnA git NerDe uNutDuySAn beNi ... OrdA KAL !!!

yüZünDEki SüSLü MaSkEyi çıkArDıN sEni GörDüm … BunA çOq üZüLdüM

sEvgi anLaşmAk dEğiLdiR nEDenSiz De SeViLir … BaZen küçüK biR aN içiN ÖmÜr BiLe VeRiLir
O beni PRenSeS PeRi SanıyoR! ...

hEr yERdE hAyALin vAr SöyLe SENdeN nAsiL bu cAn kOpSun yAr

BiTiyOruM hEr NeFeSte Ne HaLim VarSa GÖRdüM Çok kOŞtUm ÇoK yOruLdum vE..... ŞiMdİ BeN'dE DüŞtÜm!!

Mm Mm şEkErim BEnim oF oF yErim SENi hAdi gEL HaDi gEL bişEyLeR içeLim kEnDimiZdEn gEçeLiM

Bak bAnA ŞişşT Seni TakTıM KafAMa ÖpEcEğiM
DuDaKLaRıNı DoyA DoyA

OLur hAni CanıN çeker BeNi GöRMek hAyAL GÜcÜnü çaLıştıR yOkuM ArtıK KenDini buNa AlıştıR zOrum artıK ...
UnuTamaM SEni BiLioSun…SenSizLik ÖlümDEnDe De BeTer… dÖn gEri Dön Bu AyRıLık yEtEr

sEN BaNA BitiyoRsun BeniM icin ÖlüYorSun yALAn Mı

buNDan BöyLE saDeCe EşyalarıMa DokuNuRsun RüyAnDa GörüRsEN BELki AncAK öyLE AvuNurSun
1.. Çok sıkıLdım 2.. yEriM çoq dAr OoOoO sEnDEn Çoq vAr Beni mi buLdun şiMdi ?!! Çok işiM var

Oh ne güzeL Oldu ..İçimde bir huzur var …Giden gitti kaLan sağLarLa …GündeLik aşkLara devam

Şaşırttım mı bunaLttım Mı ??!! Çok afedersin !! üzgünüm

ßu y3ni sAyFaDa s3niN aDıN yoq ÜzgünüM tanıyaMadıM!!!!
... üZGüNüM TaNıYaMaDıM ...

Kader bizi birLeştirdi Bunun bir bahanesi yok …BarınmamaLı bu sefer içimizde yaLan doLan

GöRME yÜZÜmü ArTıK AsLA… AnMam ArtıK AsLA iSmiNi..IsTeSEmDE TuTaMAm ELLErini..
ßu aşK d3ğiL .. yaLaN AşkıM .. aDımM GiBi ßiLiyoRuM.. aLDaT diLEdiğiN GiBi SeNdE .. İnAn Hiç iLgiLeNmioRuM !!!
Okul özleme nickleri
Çok özLEdim Seni o SokakTa yiNe buLuşsak

DuRup düşünMeK yETmiyOR aRtık sENi iStiyOr hEr GecE BU bEdEN kAçıp giTsEK çoq uzAkLArA sEN Ve Ben

AnıLaRı, AcıLaRı biRaRayA tOpLa yAk, DağıT küLLeRi biZedE GüLer Bu hAyAt nAsıL oLsA, hiç uMruMdA dEğiL...

ALdığıM SoN NeFes Olsun aZrAiL BaşımDa duRsun SevmiyORsAm Ahın TutSun yALanSa Ben Öleyim SEvGiLim

AtEşiM yaKar CANini TENiNi yAn DeSEN yANArIm sEV DERsEN SEVERim

aRtık AşKA iNaNmıyORuM HeRşEyDEn GeCtiM DuySun ÀLEm BEn SEcTim yOLúmú

BenDEn ArTik AşKa pAýóZz
Duygular yıkar seni ..oğrular yakar seni ...üşünmezsin gerçeği ......

BunALiRim DüşüNürKen YanLiş AşkLarıMı Biri SeVeR biRi ÜzEr GöNLüm SaGoLsun

DEvir TeRSine DÖndü ..Eee BENdE AZ ÖLüp BitMEdim mi ..

şimdi GeL De Gör Beni DurúyOr muyum yErimDe haLA.. yuRttA aşk ciHandA aşk hEr yErdE aşk BunDAn SOnrA
garip msn sözleri
SeNi HerKEs sEvErde BeniM Gibi ÖpEr mi Sana HerKEs BaKAr dA benim Gibi BekLer mi


SEni SEvMiyOrMuş gibi rOL yaPmaK BAna aşk yAKişMAz

GeCeLEri uyKu GiRmEzKEn GÖzüMe..AKLimDa FiKriMde Hep SEn VaRsin..

BaKSan HaZıRım TuTSan uÇaRım öPSen öLüRüM

BéNDen SéLaM sÖyLEyiN BüTüN AşkLariMa

EgEr SaNa KAvuşMAsAM SaRsIn BeNi ToPrAkLaR

SakLamaDıM KiMSeLeRdEn SeVdim Seni Ta DerinDEn BenDEki Bu aşK AcıSı KaNaTıR DuRuR inCEDen

bir BeNim oL Beni Öp Bir bAnA SahipLen

Ne SevMekTEn NE de VeRdiğiM hiç biR söZden VaZgeçMeM

gÜL Senin Tenin bENdE GüLLer içinde KaFesTeyim vATanıM seNin yAnıN BenDE Senin KöLenim

sÖyLe AşkıM SenDen UzAk Ne FaRKeDEr NeFes aşk ALmak

herşeyin herzaman bir açıklaması yoktur.....

Dünyayı değiştiremiyorsan, Dünyanı değiştir.

Kalbini actigin kisilere dikkat et...yoksa icine zehir katabilirler...

Bana benden her ne olursa, başım rahat bulur dilim susarsa

kalpleri acıtan aşklar değildir.o aşklarda yaşanan pişmanlıklardır....

Sevipte Ağlamayanlar Ben Sevdim Demesin!
Ne düşünüyorsun?

0 yorum: