Adım atmak için muhteşem olmak zorunda değilsin, fakat muhteşem olmak için adım atmak zorundasın.

Pazartesi, Ocak 14

Güzel

Paylaş! ...Ama yalnızca değerini bilenlerle.
Çalış! ...Ama yalnızca doğruluk yolunda.
Yaşa! ...Ama sakın ölümü aklından çıkarma.

Ağlamak İçin...
Ağlamak için gözden yaş mı akmalı?
Dudaklar gülerken, insan ağlayamaz mı?
Sevmek için güzele mi bakmalı?
Çirkin bir tende güzel bir ruh, kalbi bağlayamaz mı?
Hasret; özlenenden uzak mı kalmaktır?
Özlenen yakındayken hicran duyulamaz mı?
Hırsızlık; para, malmı çalmaktır?
Saadet çalmak, hırsızlık olamaz mı?
Solması için gülü dalından mı koparmalı?
Pembe bir gonca iken gül dalında solmaz mı?
Öldürmek için silah, hançer mı olmalı?
Saçlar bağ, gözler silah, gülüş, kurşun olamaz mı?
Anlamı Yok
Doğan Hergüne Lanet
Bu cocuk Sensiz Yapamadı AFFET


eğer brini svmeye değrse ugrnda olmeyedde
değer mi ?

Alemin Derdi oLmusum demekki zamanında ii koymuşum .. !

SiL KıZıM SiL AkLınDaKi
O KaRaNLıK ESeRi En KRALINDAN
ÜSTÜNDÜR Bu GöRDüYüN SeRSeRi..!

ZaR aTMaM $aNSa iNaNMaM.
oRTaDa ßiR $aNs VaRSa oNuDa Ben yaraTıRıM...!

$ë¥tañ'Iñ tëk gûñahI MëLëk'ë
øLañ a$k'I¥DI o¥$a acIMasI
øLMa¥añ MëLëk'Iñ $ë¥tañ'Dañ FarkI ¥øktur..!

'Sanal Alem İşte daLqasIz
denize herkes KAPTAN!

îlk gôrûstê a$kâ înânîrmîSìn
yôksà di$arî cìkìp têkrârmî gîrêyîm ?

µmµtLârâ kânmâ µmµtLâr ßîr
gûn îmkân§izLâsîr hâyâtî
tøz Pêmßê yâ§îyørµm §ânmâ,
hêr Rênk ßîr gûn §îyâhLâ§îr ...

YakLa$Ma¡UZakLa$¡DîDîk
DîDîk ëDërîM ha¥atIñI,
ßëñDëñ ßa$kasIña ¥a$atMaM
sëñî,tarîhîñî VururuM,
añILarIñI asarIM,¥ûrëgîñë
saPLarIM këñDîMî

ßëDëñîñDë ¥atI¥a kaLIrIM,
tëñîñDë ßëkLërîM gëLëcëgîMî..
¥akLa$Ma Daha kû¢ûk a$kLara
katLañaMaZsIñ BENÎMLE ÔLÛRSÛN

BiRGüN GuRuRuNu YeNiP BaNa
GeRi DöNmEK İsTeRsEn SaKıN DöNmE....
ÇüNkÜ; SeNiN GuRuRuNuN BiTTiĞi
YeRDe BeNiM Nefretim BAsLAr

Ben Kubar Kadar Asil,
Deligonca Kadar U¢uk,
Afgan Gibi Komik,
Papix Kadar Lüx &
Cocaine Kadar Tehlikeliyim !

SözLerin Büyük Yüreqin
Kûcûk YanLi$Larin Cok
DoqruLarin Yok Kendine
qöre $anSLisin Fakat
Bana qöre ZavaLLisin !

Bir $iseden dókúLen SARAP ' in
degiL, Bir tek kagitLa
SariLan ESRAR ' in degiL,
SødayLa patLayan HAP ' in degiL,
Biz DELIKANLI adamin MUPTELA ' Siyiz !


ßugün Sen!n için ß!r Kurßan
Kest!m ß!LekLer!m HaLa Kanıyor Ve Acıyor.

Kapat GozLérini Vé Bana
Bak Bén! Diyé Né varsa
Gordugun i$té O Sénin Yoklugun..

Fani Dunyanin Baki Padisahi
Dégiliz Biz parcaLAnmis Gonul
HirkaLarini Yamar Dikeriz
Biz DostLarLA agLAr DostLarLa GuLEriz.

GozLérDé Yas Yoksa Ruh Gok
KusagiNa SaHiP oLaMaz!

ozun Aydin Artik Ozgursun ..
Artik ßaGimsizzsin SabaHa
Butun uCakLAr Vé KucakLAr Sénin.

Seni Hayatın Kurallarına
Göre Değil Kafama Göre Yaşadim


Hãsrêtîm'd!ñ $îmdî îsê Ñêfrêt!m'sîñ,
duy bunlãrî; kãlbîñê î$lêsîñ,
sêñ nãsîl bîrîsîñ?

Sen Benim Hem var oluş ;
Hemde Yok Oluş Sebebimsin .

ßéni kãybetmeyi Gözé ãLãnı,
kãzãnmãk için AsLã uğrãşmãm

§!L~~ ÂdImI~~ ßã$tãn~~ ¥ãSs~~ kãLßiné , ßã$~~ hÂrf!~~ ßü¥ük~~ QLSuN.

Tek Yürek Tek Bilek!Kralına Tek Kurşun..

kéLam yétér mi sandIn ka¢ pakét tütün ßitérdé dérdi ßitméz insanIn .

b1r hayat sectim !
hayat'larin icinden.
sebebsizce ya$iyorum
õLmek isterken deLice .

RüzgarLarı ßekLerim Penceremde,
GeLmiceğini ßiLe ßiLe..
GeLsede Deva OLmaz Kokunu
Getiren RüzgarLar,
GözLerimdeki Yaşı SiLmeye


yıllar önceydi cokta
güzeldi simdi düsününce.
Benimsin demistin bende
Senin renkli RENKLI
RUYALAR Oteli'nde . .. .

Paylaşmanın Asaletini
Hiç Bir zaman ßenciLLiğin
ÇirkinLiqine Tercih Etme
& Öyle ßir SevqiLi Seçki
Sen Onun İçin Ölümü Düşünürken
O Senin İçin Çoktan Ölmüş Olsun..

Bir Oyun Deilmi Hayat
Sahnelenmeyen Oyuncu
Olmak Dururken Seyretmek Neden?
Herşey Boş Dünyada Herşey
Boş Hayatta Yaşadığım Kar Yanıma.... .

YAŞAMAK ANLAMAKSA
ANLADIĞIN KADAR YAŞARSIN...
ANLAYANA

DuyguLarı açığa veren
gözLer oLmaSa kaLp hisLerin
Mezar taşı oLurdu..

hêpsí gídící sên kâLıcı,
hêpsí ânLık sên hâyât døLu,
hêpsí çøcukçâ sên gêrçêkçê,
hêpsí ôyLêsíne sên ôLêsíyê..

iStediğimi verin tøzLu
rAfLarImdA ge¢mi$im yAnar
ßenim gözLerim daLar derin
ßenim hisLerim ßöyLedir yerLi
yersiz söyLenir sözLerin
ßana ßi simgedir i¢imde mimLenir


GençLigimizi yakanLara ,
Sevdiqimizi eLimizden aLanLara ,
Kolumuza jilet attıranLara ,
Kadehi eLimize tutuşturanLara,
her Kuytu köşede esrarı
cektirip üçlüyü tersten
yaktıranLara isYanım aLLah'a
degiL Tüm aLLah'sızLara..!
Günahkar SokakLarın
tövbekar DelikanLısı

İnanıyorsan savunduklarına,
arkasında duracaksın..
gerek yok cellada
cıkarıldığında darağacına,
tabureye sen vuracaksın !

ßëDëñîM |{å®åñ£ı|{£å®Då ø£åñ §ëñ§îZ£îğë ®µ]¬[µM §åñå åî±


NØk†ayı kØyduğum æN N£ S£nd£n ßir £S£r N£d£ ߣnd£n ßir iz kæLæjæk . . ..

Aklımı kaybetmekten değil,
bulmaktan korkuyorum..

Sanma ßiLékLér!mdék!
jiLét kéSigi 10Lar aŞkImIzIn
bédéLi 10Lar zaLim!n diŞ !zLer!

Sêvdâ êktîm îhâñêtî ßî¢îÿørûm ,
¢øk Sêvmî$tîm î$tê
ßûñâ ÿâñîÿørûm , vâzgê¢îLmêz
Sâñdîñ Sêñ kêñdîñî Sâñâ
ñøktâ køÿûÿørûm ..

ÇıKaR YoL hAnGiSi?
SeVmEk Mi SeViLmEk Mi,
SaRhOşLuK mU İçKi Mi,
AnLaMaDıM GiTTİ..
ÇıKaR YoL HaNgİsİ ?
SeN mİ SeNsİzLiK mİ,
YaŞaMaK mI öLmEk Mi???

Emek VeR, KuLAK VeR,
BiLGİ VeR, BoRÇ VeR;
AmA BoS VeRME! İYİYİ
ArA, GÜzELİ ArA, DOĞRUYU
ArA; AmA KuSUR ArAmA!

Hî¢ VaraMaDIM FarkIña,
Dû$ûñMëDîM kî ¥arIñI UZagI
ta$I¥aMaDIM, $îMDî ¢ëkî¥øruM
îstë kahrIñIYëñi acILar
ta$I¥øruM, DûñDë kaLañ gôZ
¥a$LarIñI.MutLuLugu
satI¥øruM ZararIña,
kaLDIr ûstûMDëñ Par¢aLa¥añ ø ßakI$LarIñiS£wdamızın adı B£rrak Sonu
toprak dön£n aLçak oLSun ..
§£nd£n ßæ§kæ§I yæLæn §£nd£n
§onræ§I öLüm ,
§£nd£n qayrI§Ina yokum !

Hele Bir Kapansın Kapılar !
Sular Durulsun !
Bıçak Atacagım Tam 12'Den !
Kısa Devre Yapsın Kalbim !
Ellerım inatla Dokulsun
Cıgaraya !

DOST VURULUNCA DEGIL,
UNUTULUNCA KAHRINDAN OLUR.

£y Karanlık Gecenin
Hayırsız Zalim Kızı ..
Sorgusuz SuaLsiz Asigim saNaaa uLannn (;

Piyasanin KraL'i
OrTamin Adami Warmi
itariz oLan .

A$k Mi ? O DéDigin Gazoz
AgaCi Burda YétismiYor ! ..

'ÇoBaN oLuR KoYuN
GüDeRiZ,KaFaMıZ BoZuLuR
EsRaR iÇeRiZ,BuNaLıMa
GiReR JiLeT ÇeKeRiZ...
''istanbulluyz ''biZz
öLüMüNe SeVeRiZ

Ya Sahip Olursun ßana
ßu Hayatta Ya Hayal oLur
KaLırım RüyaLarında Ya
$arkın oLur DoLanırım DudakLarında
Ya Uzaktan geLen Ses oLur
KaLırım kuLakLarında

Olume sozum yok sadece...
Avuclarim kaniyor.

Ben Sevdiğim Uğruna Yanmışım
.1Siz Yanmasanız Nolur...
Ben Sevdiğim Uğruna Ölmüşüm
Siz Öldürseniz Ne Olur.!

Hér qüné ß!r öMür v£r!yorum,
warLıqına Dua , yokLuquna !Syan £d!yorum

a$k ÇekiLmez ßuraLarda
ßen Hep Seni Aradım..
Duvarlara Senin iÇin
Resim Çizip Agladım..
Sen uyurKen ßen Düşündüm.

Sânâ ßêdduâLar ßîLê Çok
$êytânâ SâttÎm Sênî ,
Ondân ßâşkâ KîmSên Yok...!
Artîk Oynâmânâ Gêrêk Yok,
Çûnkû; Gêri Dônûş YoLûn Yok...!

HHHerkezzz aAAynıykennn
BBBizzz FFFarklıydıkKK
ŞŞŞimdiii HHHerkezzz
FFFarkkk PPPPeşindeee
ßßßizzz YYYineee
AAAynıyızzz

ŞeReFSiZ DoSTLaRıN
oLaCaĞıNa DeLiKaNLı DüŞMaNLaRıN oLSuN!

'ßizi iTE KÖPEGE reziL etmeyin.
İTİN hatrı YOKSA sahibinin
hatrı varki BURDAYIZ.
bir Günde kraL OLmadıkki,
bir Günde tahttan ineLim!

S£vm£diğin ßIrIn£ AsLa
S£nI S£vIyorum D£m£..
İçInd£ oLmAyAn DuyguLAr
vArmI$ gIßI Söz £tm£.
KIms£nIn HAyAtInA KALßInI
KIrmAk İçIn GIrm£

Biz KimLeriz? Diye Sorma,
Biz Hayata Boş VermişLerdeniz.
Hayat Nedir? Diye Sorma,
Biz Hayat Deryasinda
YüzenLerdeniz.
Bizi Arama Lüks MeyhaneLerde,
Biz Dost Şarabı içenLerdeniz.

NamLudan Çıkan Kurşun
Sadece NamLuya Geri Girmez..
kaLpden çıkan Sesde hiç Susmaz ...

hâyâttâ êñ gúzêl dúşúñ ,
bêñlê yâsâdıklârıñı úñút !
yâsâmâdıklârıñı dúsúñ ...

Kim Demish UyusTurucu
ZaraRLı DiYe..
Ben HerSeYimi aYıkkeN
kayBeTTim

Kahpe Hayat : Ya güldürür ? Ya Ağlatirsin ? Neden Hep Ağlayanlardan Olduk.!

hiÇ kimse içiN hayaL
kurmadım..cünkü hiÇ
kimSe iciN hayaL kurmadim...

Ñé yàñıñızdáyım ñè dé kàr$ıñızdá bèñ hép kènárdàyım !

Sevgimi ? ölümüne. aşk mı ?= çok ateşli para harcamak mı? limit tanımıoruz. Eğlenmekmi? sabahlara kadar..

kavga mı?= atara atar,satıra satır. dostluk mu?= dostumuz için can veririz. korku mu?= sadece ALLAH..

VarLiğimda Kıymetimi BilMéYéNLéRi YokLuğumLa TéRbiYé éDéRim.!

Krallar Yokken Efelenir Çakallar..
Verilen Her Aranın Bir
Sonu Vardır Krallar Mekana
Gelince Ayaga Kalkar Köpekler!!

¥îLmâdîm! tûkênsê ûmîtLêr,
¥ørûLmâdîm! ÿørûLsâ yûrêgîm,
§âÿmâdîm! gûn øLdû sênêLêr..

İnSaNLaR BaŞaKLaRa BeNZeRLeR;
İçLeRi BoŞKeN BaŞLaRı
HaVaDaDıR,İçLeRi DoLDuKÇa
EğiLiRLeR..!

O kız Beni Aşar Cunku O
Bir KaŞar!deLi KanLı
Adam ManItasIzda Yaşar..!

Unutma kurŞun hér qüLdüqündé
ßir kaLp aqLatır!
DoğarKéN AğLaDik YasarKéNmi GuLüCéz . .

PsiKoPaT OLuRuM GöZüM
GöRmEz SözüMüN GeCmEdİgİ YeR oLMaZ.

SéN Kéndi ŞéRéFini 3
Kurusa SaTaCak KAdar
BaSitSéN BéN ''O''
ŞéRéfini SAtin aLaCak Kadar BüYüğüm..

DüN AKŞaM SeNi DüŞüNüP
SaNa İÇTiM aMa ŞeReFiNe
DeGiL SeReFSiZLiGiNe...

ßìtm£dì d£rtL£r døstLår
nåm£rtL£r h£psì s£rtL£r .
Tuttuqum dåL kåLmådI
Ist£dIm åmå øLmådI
yåpåmådIm åññ£ åff£t.

Ne kalana git derim; Ne gidene kal derim; Kalacak olan YERINI; Gidecem olan YOLUNU belirlemistir.!

Mal Sahibi, Mülk Sahibi Hani Bunun İlk Sahibi ? Malda YALAN, Mülkte YALAN al birazda sen oyalan...

Yüzüme Kar$I YaßıLan Sahte
ßi GüLücük Yerine, Yüzüme
Kar$I GösteriLen Gercek
ßir NefreTi Tercih £derim.

Unutmayinki, Oyun Bitiminde,
Piyonda Vezirde Ayni Kutuya Girer

Kimİ aSkere gİder kİmİ Rast
gehLe bİz aSkerden gehLdİk
Şimdİ hayat terS geLe ^^ana^^
benİ aFFet hayat yaLLan dünya
doLLan ^^baba^^benİ Üzme
MekanIm yaLLan genÇLigim
haram ^^abi^^benİ üzme
arkadaŞım SathTE kIz
arkadaŞım kahbEEE oLmuŞŞ

Paranı ver,Gönlünü ver,
Selam ver,Canını ver ama
SIRrını verme

-SeNDeN NeFReT eTmeMi
SaGLaMaK iSTiYoRSaN,,,
SeNin SaDeCe YaSaMaN YeTeRLi..- SeN baNa VeRiLeCeK
eN aGiR CeZaYi VeRDiN,,,
SeNSiZLiGi... !!


- SeNi uNuTMaMi BeKLiYoRSaN
,,BoSuNa BeKLeMe BeNDeKi
SeVGi BiTmeZ...
ILLeDe BeKliCeKSeN,,
BeKLeMEyE oMRuN YeTMeZ..!!

- Her Ask Ayni
Baslandigi Gibi Biter,,
YaLNiZ,,,

- SeN BeNi TeRK eDeCeK KaDaR aDiSeN,,
BeNDe SeNi uNuTaCaK KaDaR YuReKSiZiM,,,- HaYaT YeTeRiNCe aCi
DeGiLMiS GiBi BiRDe
YaSaNaNLaR aCi VeRiYoR bana..

- HiCBiRSeY Ve HiC KiMSe
iCiN DeYMeZ Bu HaYaT ,,
DuNYa YaLaN Ve iHaNeT
uSTuNe KuRuLMuS.


- Leef je leven met alleen
de mensen die jou laten leven,,
niet met degene die
het voor je verneuken,,

- Ya HiSsetTiKLeRiNiN
aRKaSiNDa Dur,, YaDa HiSsetMe,,!!


BEN HEP ORDAYIM:GÖZLERININ ULASTIGI EN SON NOKTADA...VE NEFESiN KADAR YAKINIM SANA...DAiMA VE SONSUZA DEK....
| ya bir yoL buL, ya bir yoL aç ya da yoLdan çekiL... |


Kaç YaLancı Yaz Geçirdi Buz Kesti GönLüm..?
İyidir Hoştur Đemek aLışkanLık oLmuş..!
Bende Đurum Sorma Anlatamam Uzun oLur...
GönüLde Bitince AkıLdaki UnutuLur!.?UcUrUmUn KeNaRiNdA OLsAn BiLe HaYaTa GiCiKLiK OLsUn DiYe GüLüMsE!


Bakmakla görmek farklı seylerdır sen o resimdeki sadece gemiyi görebildiysen cok yazık arkadaki bulutların ufuk çizgisiyle buluşmasına tanık olamamıssın.)§IrLãr ΢Îndé ßÎr Dûnyãm vãr BÎrdé §én Vãr§In ΢Îmdé Né §énÎ KãyßédéCék Kãdãr Cé§urum Nédé §énÎ KãzãnãCãk Kãdãr Gû¢Lû!!..

bén né zamaN tahttAn indim Ki..?siZz kraL 0LdunuzZ...??

€N BÜYÜK HATAM S€N! $€VM€K D€!!L $€N!N ߀N! $€VM€N! ߀KL€M€KT!..!!

gİtTiN,SeN ZaTeN BaNa GiTmEk iÇiN GeLmİşTiNgÖtÜrÜn bEnİ yAğMuRa HaPsEdDiN...kElEpÇeLeYiN ElLeRiMi GöZ yAşLaRıMLa


ZAmAn DuRDu,BuRAya GelEn BiR DAha GiTmEdi vE HiÇ GiDemEYeCek SenDE HoŞ GelDin

SeNi ArAdIm Her yErDE BulAmIyoRum SoN nEFeSİm SenDe kAlMıŞ ÖLEMİYORUM

BiR_GüN_BeNiMDe_KaRŞıMa_CıKaCaK_iYi_BiR_SeVGiLi_(

qönLümüN yıKınTıLarınDa caN çekişiyor umuTLarıM...

BeKLemEkte Güzel GerIYE DönEn sEn olUNCA..

oYuNuN eN güSeL YeriNde ziL çaLıNca üzüLürdüK Ya öLeYiM..

[Ctrl+ALT+delete] [Bİle Yaramıor Artık] [Kalbime]:P[ALT+F4] le Kapandı Tüm [uMuTLaRım bAşArDın] [Güzelim Kutlarım].

Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git ,Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar. Gitsinler,Oysa ben senin gözlerinsiz edemem bilirsin ,


.......ZaMaNsIz OlDu....HaTtA bİrAzDa GeÇ.........

kOyVeRdİM hAyAtı...

sEwMiŞtİr yÜrEğİm Bu SeSsiZ hAlİ!!!

gecenin karanlığında yalnızsan ışığın olabilirim.

bitmez dediğin sewda buraya kadarmış.meğer mewsim yaz değil yalancı baharmış...

BiR mUm IşIğI bİlE gÖrEmİyOrUm İlErİdE..

yok hükmünde olacaksın,yaşamamış sayılcaksın.hele hele aşkla beraber,hiç anılmayacaksın!!!

köle olur mu sandın benim güzel gururum!!!

sığmıyor kabına taşıyor sanki.sakin olsa da bu yürek...

DAHA GöRMEDiğiM KAç YüZüN, KAç RENGiN VAR BE HAYATTT !!!

Şey.. Acaba fazLadan 2 kanadın varsa verebLrmsn ? BenmkiLeri kırdıLarda.


Ne__PİŞMANLIK,___ne__DE__isyan__DERİNDEN__bir__'KE ŞKE'dir___İNSAN.....

YANLIZLIK___gerçek___DEMEK....gerçek___BİZİ___çeke cek....

HeRŞeYi aNLaTaN gÖzLeR vaRKen sÖzLeR koLaYCıLıK oLuR YeTMeZdE zAtEn..!!!!

CoCa CoLayım Hayatın tadıyıM.Roccoyum choq $ekeriM.aLbeniyim ßahanem cook.çikoLataLı qofretim arkadaŞLAr beni sewmeyeN warMı..?
kOyVeRdİM hAyAtı...aCaBa dAhA GöReMeDiĞiM kAç YüZüN.kAÇ rEnGiN vAR bE HaYaT..

Anne Sevgisi Gibi KARŞILIKSIZ Seviyoruz Seni !! GaLaTaSaRaY !!

*****SaHiPSiZ BaKıŞLaRıNıN SaHiBi oLMaK iSTeRDiM*****

€g€я $€νg!η ß!я н€ν€$$€ g€яç€к ∂€1ℓ нαуαℓ$€ η!¥€т!η $€ν!ρ α¢1 ν€ям€к$€ $€νм€ ß€η1 αякα∂4$...

' Hayat bana cok zor qeLiyo...ANLAMIYoRuM!

' ' h€rkesin ßiras faiLi oLduqu meÇhuL ßir Cinayetim $imdi…! ' '

' Hayat bana cok zor qeLiyo...ANLAMIYoRuM! Gİtmem gerek bu şehirden... dayanamıyorum nefes alamıyorum ARTIKKKK..

[sEn BeNiM hAyAtIm pİyOnSuN sEni KaYbEdErSeM pUaNIm GiDeR aMa BeN sEnİn HaYaTıNdA şAh'ıM bEnİ kaYbEdErSeN oYuN bİtEr]

HepTe DefoLuLaR ßuLuyor ßeNi yaN SaNayi DeğiL oRjiNaL ßiR a$K aRıyoRuM ! ! !

' ...ҳ̸Ҳ̸ҳ[̲̅s][̲̅e][̲̅d][̲̅a]ҳ̸Ҳ̸ҳ...Sen Bizi ALeme DeğiL, KaranLık Çöktümü GeceLeRe Sor..
*Yüreğim Küçük DeğiLde YaLNızLıĞıM BüYüK BeniM

anlatamadıgım hikayelerimin kırıntıları gözbebeklerşme hapsoldu ele avuca sıgmayacak hayallerim bir kuş kanadında artık uçtu

Ama tabi ki sen sana yakışanı yaptın.BENİ BIRAKTIN: (Bu gidişi daha önce birçok kez izlemiştim.Her şeye alıştım ama aynı şey çok defa yaşanmasına rağmen hala alışamadım.Yokluğunu kaldıramadım..

' ...ҳ̸Ҳ̸ҳ[̲̅s][̲̅e][̲̅d][̲̅a]ҳ̸Ҳ̸ҳ...HeRŞeYi aNLaTaN gÖzLeR vaRKen sÖzLeR koLaYCıLıK oLuR YeTMeZdE zAtEn..!!!!

H£®k£S AyNıyk£N ߣN Fa®kLıydıM. $iMdi H£®k£S Fa®k Pe$iNd£ ߣN Yin£ AyNıyıM!

SeN GüzeL BiR KızSıN LiseLi,BeN isE AcıMa DuYguSu oLmaYaN BiR SeRSeRi,SeNiN eLinde EsKiSi GiBi kaLEm kağıT,BeniM VucüDuMda jiLeT izLeRi...

HaYaT BiR TiYaTrO DeDiLeR BaNa BiR RoL VeRdİlEr,En AcIsI BeNiMkİ İdİ;ÖnCe SeV SoNrA TeRk Et DeDiLeR...

Ne düşünüyorsun?

0 yorum: